Expo Pay

En kombinerad digital betalnings- och användarupplevelselösning för alla intressenter i mässbranschen.

  • Öka effektiviteten på mässan och minska köer
  • Minska personalkostnader och eliminera mänskliga fel
  • Enkel återbetalning och full insyn i kassaflödet

Expo Pay passar

Anläggningar

Om du hyr ut lokaler för mässor, t ex en idrottsarena.

Arrangörer

Om du skapar och producerar olika typer av mässkoncept.

Utställare

Om du deltar och köper monterplats för att visa och sälja produkter på mässan.

Besökare

Om du besöker mässor och vill få information men också genomföra enkla köp på plats.